Jak poslat e-mail jménem jiné schránky

Někdy je potřeba poslat e-mail z jiné adresy. Můžeme to chtít v několika případech:

  • Poslat zprávu ze sdílené schránky nebo distribučního listu.
  • Poslat zprávu jako jiný uživatel, pokud nám k tomu přidělil práva, abychom ho například zastupovali během dovolené.

Abychom toho docílili, je potřeba nastavit políčko Od: - lze to jako v desktopovém Outlook klientu, tak ve webovém rozhraní OWA (Outlook Web Access). Další klienti tuto funkci umožňují také, je třeba hledat funkce spojené se správou identit.

Změna odchozí adresy v Outlooku

Nejprve je potřeba povolit zobrazení pole Od: - to se dělá v možnostech při psaní nové zprávy:

Zobrazí se nový řádek s tlačítkem, které umožňuje vybrat odesílatele. Zprvu zde je na výběr pouze primární e-mailová adresa. Zvolíme tedy možnost "Jiná e-mailová adresa" a nalezneme požadovaného odesílatele.

Do vyhledávacího pole můžeme začít psát požadovanou adresu a Outlook se ji bude snažit najít a doplnit.

Případně můžeme zobrazit všechny možnosti kliknutím na tlačítko Od...

Nyní je již možné vybrat požadovaného odesílatele.

Změna odchozí adresy v OWA - webovém rozhraní

Podobně jako v desktopové aplikaci Outlook je možné  změnit odesílatele i ve webovém rozhraní - je nejprve potřeba nechat si při psaní zprávy zobrazit pole Od: - odesílatele.

Zobrazí se nové políčko a po kliknutí pravým tlačítkem myši je možné stávající adresu odebrat, abychom mohli napsat svoji vlastní.

Nyní stačí začít vypisovat požadovaného odesílatele - rozhraní nám začne napovídat.

Po nalezení správného odesílatele jej stačí vybrat kliknutím a můžeme zprávu poslat jeho jménem.