Odebrání licence M365

Můžete se setkat s problémem, že na počítači nejdou aktivovat aplikace Microsoft 365, přestože máte platné předplatné. Může se to stát v případě, že na počítači byla nainstalovaná dříve jiná verze produktu - například byla nejprve nainstalována verze Pro Plus a nyní chcete přejít na Business Standard. V tom případě Office hlásí, že je třeba produkt aktivovat, ale zároveň nelze změnit produktový klíč.

Pokud se do této situace dostanete, je třeba na počítači odstranit informace o původní licenci. Pro tento případ má v sobě Office přibalen skript Office Client Software License Management Tool - OSPP, který tento úkon umožňuje vykonat.

Najdete ho ve složce konkrétní verze Office v Program Files. Například:

c:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS

Skript se obsluhuje z příkazového řádku s právy administrátora. Nejprve je potřeba vypsat nainstalované licenční klíče - parametrem /dstatus:

cscript "c:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Z výpisu vás zde zajímá - Last 5 characters of installed product key - 5 posledních znaků z produktového klíče.

Tento řetězec pak použijete v dalším příkazu, který již provede odebrání klíče. Opět spustíme skript - tentokrát s paremetrem /unpkey:XXXXX, kde XXXXX je oněch 5 znaků zjištěných v předchozím kroku.

cscript "c:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Tím došlo k odstranění nainstalované licence a je možné produkt opětovně aktivovat pomocí účtu v Microsoft 365.