Nastavení IMAP a SMPT klienta

V případě, že nepoužíváte e-mailového klienta s podporou Exchange, můžete přístup k e-mailům a odesílání k nastavit pro použití protokolů SMTP a IMAP (případně POP, to však nedoporučujeme). Tyto protokoly jsou určené pouze pro zprávy a tak nebudete moci využívat kalendáře, kontakty a další funkce Exchange Online.
Adresy serverů pro nastavení e-mailového klienta jsou následující:

Protokol Server Port Zabezpečení
SMTP smtp.office365.com 587 TLS
IMAP4 outlook.office365.com 993 TLS
POP3 outlook.office365.com 995 TLS
Exchange * outlook.office365.com 443 HTTPS

* pro případ, že e-mailový klient s podporou Exchange automaticky nerozpozná správné servery (problém se vyskytuje především u některých klientů na Android zařízeních)