Vytvoření sdílené knihovny souborů v Sharepoint

V tomto video se můžete podívat, jak se vytvářejí sdílené knihovny souborů pro SharePoint, nastavují se jim oprávnění a jak se synchronizují do počítače pomocí OneDrive klienta - jedná se tak o základní úkony, která vám pomohou se spoluprací nad dokumenty v týmu.